Послуги лабораторії

Сфера діяльності лабораторії випробувань і контролю продукції (ЛВтаКП) ТОВ «Вітаполіс».

ЛВтаКП акредитована Національним агенством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025Ж2006, ISO 9001 та інших нормативних документів.

ЛВтаКП проводить такі випробування сировини (катанки), а також готової продкуції - дроту зварювального із нелегованих, низьколегованих, легованих та високолегованих сталей та прутків для аргонодгового зварювання:

 • Хімічний склад катанки, дроту зварювального та наплавленого металу (атомно-умісійний та рентгенфлуоресцентний аналіз);
 • Механічні властивочті катанки та дроту зварювального;
 • Механічні властивості наплавленого металу та металу шва зварних з'єднань;
 • Ферітна фаза наплавленого металу;
 • Твердість наплавленого металу по Віккерсу;

До основних функцій ЛВтаКП відносяться:

 • проведення випробувань, вимірювань і аналізів в певній сфері діяльності, в тому числі і для арбітражних цілей, з оформленням висновків;
 • впровадження сучасних засобів вимірювальної техніки та методів випробувань в певній сфері діяльності;
 • актуалізація нормативної, методичної та організаційної документації, яка стосується сфери діяльності;
 • забезпечення обліку і дотримання умов зберігання і експлуатації ЗВТ та ВО;
 • забезпечення достовірності, об'єктивності і необхідної точності результатів випробувань;
 • обробка, реєстрація, оформлення та зберігання результатів випробувань, згідно вимог нормативних і методичних документів.

ЛВтаКП постійно підтримує зв'язок з органом акредитації та територіальними органами ДП «Укрметртестстандарт».